کارخانه:
شهرک صنعتی ۲, اراک(ابیک آباد)
کوچه اطلسی یک
کد پستی: 51187-38331
اراک - ایران

تلفن: 5..3573301-861-98+
فکس:    3573246-861-98+

دفاتر فروش تهران :
١
. ايران يونيت ١
آدرس: تهران - خيابان كريمخان زند - خيابان خردمند جنوبي - پلاك ٥٧

تلفن : ٨٨٣٠٢٥٩٣ ، ٨٨٨٢٩٥٨٢ ، ٨٨٨٢٢٣٤٦
فكس : ٨٨٨٤٥٤٧٦

٢. ايران يونيت ٢
آدرس : تهران - سعدي شمالي - خيابان شهيد برادران قائدي (هدايت) - پلاك ٢٦٧

تلفن: ٧٧٦٨٦٨٥٠ ، ٧٧٦٨٦٨٠٨
فكس : ٧٧٦١٢٤٨٣

دفتر فروش مشهد:
مشهد - بزرگراه آسيايي (سنتو) - بعد از آزادي ١٤٣

تلفن: 5-٠٥١٣٦٥١٢٥٩٤
فكس: ٠٥١٣٦٥١٦٨٠٥

دفتر ارمنستان :
ایروان – خیابان گورگن ماهاری شماره 1

تلفن: 431200 و 431300-10-374+
فکس: 431300-10-374+

دفتر هماهنگي :
آدرس: خيابان وليعصر بالاتر از ظفر خيابان بابك بهرامي نرسيده به ٤ راه نيايش  پلاك ٤٧ ط ٢ واحد ١٠٥

تلفن: ٨٨٦٧٩٣٠٣، ٨٨١٩٤٣٠٢، ٨٨١٩٤٢١٧، ٨٨١٩٤١٦٦ ، ٨٨١٩٣٩١٩
فكس: داخلي ١٠٥